Цени за ски обучение

Цени за ски обучение, лева 2021-2022


Индивидуално обучение

Един Двама Трима
1 час 75 лв 125 лв 150 лв
2 часа 140 лв 225 лв 270 лв
3 часа 195 лв 300 лв 375 лв
4 часа 240 лв 350 лв 465 лв

Групово обучение (четири човека и повече)

2 часа 4 часа
1 ден 75 лв / 120 лв /
2 дни 140 лв / 200 лв /
3 дни 190 лв / 270 лв /
6 дни 360 лв / 480 лв /