Цени за ски обучение

Цени за ски обучение, лева 2022-2023


Индивидуално обучение

Един Двама Трима
1 час 80 лв 140 лв 180 лв
2 часа 150 лв 240 лв 300 лв
3 часа 210 лв 330 лв 400 лв
4 часа 260 лв 380 лв 480 лв

Групово обучение (четири човека и повече)

2 часа 4 часа
1 ден 75 лв / 120 лв /
2 дни 140 лв / 200 лв /
3 дни 190 лв / 270 лв /
6 дни 360 лв / 480 лв /