Цени за ски обучение

Цени за ски обучение, лева 2019-2020


Индивидуално обучение

Един Двама Трима
1 час 60 лв 100 лв 120 лв
2 часа 110 лв 180 лв 216 лв
3 часа 150 лв 240 лв 297 лв
4 часа 180 лв 280 лв 372 лв

Групово обучение (четири човека и повече)

2 часа 4 часа
1 ден 60 лв / 92 лв /
2 дни 112 лв / 160 лв /
3 дни 150 лв / 216 лв /
6 дни 288 лв / 384 лв /